X

Kurs ESP

Wykorzystując układy ESP8266/32 w kursie przedstawiono sposoby programowania mikrokontrolerów. Przedstawiono tematykę dotyczącą wykorzystania protokołów komunikacji przewodowej, jak i bezprzewodowej, sposoby wizualizacji danych, przesyłania danych do  chmury oraz wykorzystanie trybów oszczędzania energii. 

Spis Treści

Rodzina kontrolerów ESP

Konfiguracja środowiska

Sterowanie portami GPIO

Komunikacja przewodowa

Komunikacja bezprzewodowa

Wizualizacja danych

Obsługa trybu sleep – deepsleep