X

Kurs ESP - Arduino IDE

Platforma Adruino IDE jest dostępna na wile platforma. Jest przeznaczona do pisania oraz programowania zarówno układów Arduino jak i innych firma. Arduino IDE obsługuje języki C i C ++ oraz bibliotekę Wiring zapewnia one procedury wejść i wyjść .

Oprogramowanie Arduino IDE można pobrać z strony https://www.arduino.cc/en/main/software.

Kod składa się z dwóch głównych części:

 • funkcja „startup()” jest uruchamiana tylko raz przy uruchomieniu programu odpowiada za przygotowanie elementów koniecznych do uruchomienia programu,
 • funkcja „loop()” to nieskończona pętla odpowiadająca za realizowanie programu.

Środowisko Umożliwia:

 • Instalacja bibliotek
 • Instalacja płytek
 • Monitorowanie portu szeregowego
 • Konfiguracja parametrów dla konkretnej płytki
 • Korzystanie z gotowych przykładów

Interfejs Arduino IDE

Użytkownik może z poziomu głównego okna interfejsu:

 1. skompilować program,
 2. wgrać program
 3. utworzyć nowy program
 4. otworzyć zapisany program
 5. zapisać program

A IDE

Na dole widoczny monitor odpowiada za wyświetlanie błędów, przebiegu kompilacji oraz wgrywania programu do płytki. 

Instalacja kontrolerów ESP8266/32

W celu instalacji dodatkowych płytek należy podać dodatkowy adres URL do menadżera płytek. 

W tym celu należy przejść do zakładki Plik -> Preferencje

W polu "Dodatkowe adresy" URL do menadżera płytek. należy podać adresy:

 • dla ESP8266 = "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json",
 • dla ESP32     = "https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json".

A IDE 2

Następnie należy przejść do zakładki Narzędzia -> Płytka -> Menadżer płytek. W polu wyszukiwania należy wpisać np. "ESP32". Wybieramy wersję biblioteki i instalujemy.

A IDE 3

Instalacja Bibliotek

Niektóre sensory oraz protokoły komunikacyjne wymagają instalacji bibliotek. W celu ich instalacji należy przejść do zakładki Szkic -> Dołącz bibliotekę -> Zarządzaj bibliotekami. Następnie w polu wyszukiwania należy wpisać np. "dht". Wybrać wersję biblioteki i dokonać instalacji.

biblioteki a IDE

Przykłady programów

Arduino IDE posiada wbudowane przykłady do obsługi sensorów i układów. Większość instalowanych bibliotek, dodaje przykłady ich wykorzystania. Aby z nich skorzystać należy przejść do zakładki Plik -> Przykłady -> np. Basics-> Blynk

Przykłady posiadają opis, ułatwia on korzystanie z programu. Niektóre wbudowane szkice posiadają odwołanie do strony www, gdzie znajduje się ich dokładniejszy opis.

blynk

Wgrywanie pierwszego programu (Blink)

W celu wgrania programu należy wybrać odpowiednią wersje płytki i parametry. W tym celu należy przejść do zakładki Narzędzia -> Płytka

W przypadku ESP8266 NodeMcu v3 należy ustawić płytkę tak jak poniżej, oraz wybrać port COM (inny niż COM0 lub COM1).

A ide 18

Teraz należy nacisnąć przycisk "Wgraj". 

Jeśli program zostanie pomyślnie wgrany do płytki zostanie wyświetlony komunikat "Ładowanie zakończone".

19 a ide

Monitorowanie portu szeregowego

Arduino IDE daje możliwość wyświetlania komunikatów Serial UART. Umożliwia on komunikacje obustronną w kontrolerem. W celu skorzystania z monitora portu szeregowego, należy przejść do Narzędzia -> Monitor portu szeregowego

Aby prawidłowo odbierać i wysyłać dane należy wybrać szybkość transmisji UART taką samą jak wykorzystaną w programie. Najczęściej korzysta się z szybkości 9600 i 115200.

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Szybkość UART
}

void loop() {
 Serial.println("");// Wypisanie danych
 delay(10000);
}

 

Obsługa monitora portu szeregowego:

 1. Dane odebrane z kontrolera.
 2. Linia z tekstem wysyłanym do kontrolera
 3. Wysłanie linii 2 do kontrolera.
 4. Ustawienie wyświetlania danych.
 5. Szybkość transmisji UART.
 6. Czyszczenie monitora.

serial opis