X

Kurs ESP - ESP32-DevKit

Jest to płytka oparta na chipie ESP32. Do dyspozycji użytkownika oddano 30  wyprowadzeń GPIO, w których zawarto 18 kanałów analogowo-cyfrowych, 10  pojemnościowych czujników GPIO, 3 interfejsy UART, 2 interfejsy I2C, 3 interfejsy SPI, 16 kanałów PWM, 2 przetworniki (DAC) 12-kanałowe oraz 2 interfejsy I2S. [1]

Układ wyposażono w 4MB pamięci flash, posiada wbudowany konwerter USB-UART oraz port micro USB. Moduł ma wymiary 50 x 26 mm.

kurs ESP - ESP32DK

Piny układu

Poszczególne piny płytki odpowiadają za:

(EN) – podanie stanu niskiego powoduje przejście w stan uśpienia,

(VP) – tylko wejście – GPIO36,

(VN) – tylko wejście – GPIO39,

(D34) – tylko wejście – GPIO34,

(D35) – tylko wejście – GPIO35,

(D32) – GPIO32,

(D33) – GPIO33,

(D25) – GPIO25,

(D26) – GPIO26,

(D27) – GPIO27,

(D14) – GPIO14, interfejs HSPI (CLK),

(D12) – GPIO12, interfejs HSPI (MISO),

(D13) – GPIO13, interfejs HSPI (MOSI),

(GND) – uziemienie,

(VIN) – zasilanie 7-12V,

(D23) – GPIO23, interfejs VSPI (MOSI),

(D22) – GPIO22 protokół I2C (SCL),

(TX0) – GPIO1, nadajnik interfejsu szeregowego UART,

(RX0) – GPIO3, odbiornik interfejsu szeregowego UART,

(D21) – GPIO21 protokół I2C (SDA),

(D19) – GPIO19, interfejs VSPI (MISO),

(D18) – GPIO18, interfejs VSPI (SCK),

(D5) – GPIO5, interfejs VSPI (CS),

(TX2) – GPIO17, nadajnik interfejsu szeregowego UART,

(RX2) – GPIO16, odbiornik interfejsu szeregowego UART,

(D4) – GPIO4,

(D2) – GPIO2,

(D15) – GPIO15, interfejs HSPI (CS),

(GND) – uziemienie,

(3V3) – zasilanie 3,3v dla czujników.

Wszystkie piny GPIO obsługują PWM.

Zasilanie

Układ może być zasilany poprzez port USB, oraz dedykowany pin VIN (5-10V).

 

[1]    https://circuits4you.com/2018/12/31/esp32-devkit-esp32-wroom-gpio-pinout