X

Kurs ESP - Platformio IDE

Platformino IDE jest to jedno z alternatywnych środowisko dla Arduino IDE. Środowisko posiada wbudowaną obsługę: ponad 800 płyt, 35 platform programistycznych oraz 20 frameworków. Platformino jest dodatkiem obsługiwanym przez popularne IDE takie jak Atom czy Visual Studio Code. 

Środowisko Umożliwia:

 • instalacje bibliotek,
 • dostęp do wielu platform,
 • kolorowanie składni,
 • dostęp do drzewiastej struktury katalogu,
 • tworzenie testów jednostkowych dla projektu,
 • monitorowanie portu szeregowego,
 • korzystanie z gotowych przykładów,
 • integracje z IDE np. Visual studio.

Interfejs Platformio IDE

Użytkownik może z poziomu głównego okna interfejsu:

 1. stworzyć nowy projekt,
 2. importować projekt,
 3. instalować biblioteki,
 4. instalować dodatkowe płytki,
 5. otworzyć zapisany program.

PIDE1

 

Tworzenie projektu

Wybór płytki i platformy

Podczas tworzenia nowego projektu należy podać jego nazwę, wybrać płytkę na której realizowany jest projekt, oraz framework. Platformino IDE w przeciwieństwie do Arduino IDE posiada wbudowane biblioteki do obsługi kontrolerów ESP8266 oraz ESP32.

PIDE2

Struktura programu

Użytkownik dostaje dostęp do drzewiastej struktury katalogu. Program piszemy w pliku main.cpp. Zaczyna się on od deklaracji biblioteki "Arduino.h" dodaje on dyrektywy i definicje konieczne do obsługi kontrolerów. Użycie prywatnych bibliotek definiowane jest w pliku "lib". Informacje dotyczące konfiguracji projektu są natomiast w pliku "platformio.ini".

Niebieski pasek znajdujący się pod edytorem odpowiada między innymi za kompilację, wgrywanie programu, uruchomienie testów jednostkowych oraz dostęp do monitora portu szeregowego.

Platformino 10

Instalacja Bibliotek

Niektóre sensory oraz protokoły komunikacyjne wymagają instalacji bibliotek. W celu ich instalacji należy przejść do głównego menu Platformino, następnie wybrać zakładkę "Libraries". W polu wyszukiwania należy wpisać nazwę szukanej biblioteki np. "dht".

platformino 8

Wybieramy wersję biblioteki i instalujemy.

Platformino 11

Wgrywanie pierwszego programu (Blink)

W celu wgrania programu należy utworzyć projekt wybrać odpowiednią płytkę oraz framework.

Blink platformino

Kolejnym krokiem jest otwarcie pliku "main.cpp" i wprowadzenie kodu. Aby dokonać kompilacji oraz wgrania programu należy nacisnąć klawisz (  ) znajdujący się w lewym dolnym rogu.

platformino blink 2

Platformio automatycznie wykrywa do którego portu COM podpięty jest kontroler. W zakładce terminal wyświetla się przebieg kompilacji, wgrywania oraz parametry wykrytej płytki. 

Terminal 3