X

Kurs ESP - GPIO

Piny cyfrowe mogą być wykorzystane do obsługi cyfrowych wejść i wyjść w układach. Służą do obsługi protokołów komunikacyjnych, klawiszy micro, jak i aktywacji funkcji układu.

Cyfrowe piny można wykorzystać do odczytywania stanu czujnika, czy przyciśnięcia switcha. Muszą one być wtedy ustawione jako wejście. W przypadku sterowania np. jasnością diody LED, pin musi być ustawiony jako wyjście. 

W przypadku kontrolerów ESP należy pamiętać o maksymalnym natężeniu prądu jakie można pobrać z jednego pinu. Wynosi ono 12mA.

Napięcia i sposoby zasilania przedstawiono w opisach konkretnych kontrolerów:

ESP8266

  1. ESP-01
  2. ESP-12E/F
  3. Node MCU v3
  4. WeMos D1

ESP32

  1. ESP-32
  2. ESP32-DevKit
  3. ESP32-S2