X

Kurs ESP - WiFi

Obsługa Wifi

Kontrolery ESP posiadają wbudowany moduł komunikacyjny Wi-Fi obsługujący standardy b/g/n zapewniające transfer do 150 Mb/s. Funkcjonalność ta eliminuje konieczność korzystania z modułów rozszerzeń Wi-Fi czy modułu Ethernet.
Pozwala to projektantom rozwiązań IoT na umieszczanie kontrolerów praktycznie w dowolnym miejscu. W przypadku problemów z zasięgiem projektanci mogą skorzystać z moduły z dedykowanym gniazdem antenowym. Pozwala to wykorzystać antenę o większym zasięgu. 

Obsługa sieci:

Poniżej przedstawiono przykłady komunikacji z wykorzystaniem modułu Wi-Fi.

WiFi Access Point

WiFi Client-Serwer

Esp-Now

Esp-Mesh