X

Kurs ESP - NodeMcu V3

NodeMCU v3 to mikrokontroler wyposażony w moduł Wi-Fi. ESP8266 posiada zintegrowany konwerter USB-UART CH340. Wyeliminowało to konieczność programowania przez zewnętrze urządzenia. 

Układ posiada dziesięć pinów GPIO. Każdy pin obsługuje PWM, I2C oraz OneWire. Posiada jeden pin analogowy 0-3,3V. Zakres pomiaru napięcia jest większy, niż w pozostałych płytkach, ze względu na zastosowanie dzielnika napięcia. Płytka ma wymiary 58 x 30 mm. Na płytce znajduje się zintegrowany port micro USB. Płytka posiada przyciski służące do restartu oraz flash (przełącza w tryb aktualizacji firmware).

NodeMcu v3

 

Piny układu

Poszczególne piny płytki odpowiadają za:

(A0) – pomiar analogowego sygnału w zakresie 0-3,3V,

(G) – uziemienie,

(VU) – zasilanie układu 5V,

(S3) – GPIO10, obsługa SD (SDD3),

(S2) – GPIO9, obsługa SD (SDD2),

(S1) – GPIO8, protokół SPI (MOSI), obsługa SD (SDD1),

(SC) – GPIO11, protokół SPI (SC), obsługa SD (SDDMD),

(SO) – GPIO7, protokół SPI (MISO), obsługa SD (SDD0),

(SK) – GPIO6, protokół SPI (SCLK), obsługa SD (SDCLK),

(3V) – 3 x wyjście zasilania do czujników i układów,

(EN) – podanie stanu niskiego powoduje przejście w stan uśpienia,

(RST) – podanie stanu niskiego skutkuje restartem układu,

(VIN) – pin odpowiadający za zasilanie układu 7-12V,

(D0) – GPIO16, aktywacja trybu niskiego zużycia energii,

(D1) – GPIO5, PWM, protokół I2C (SCL),

(D2) – GPIO4, PWM, protokół I2C (SDA),

(D3) – GPIO0, FLASH,

(D4) – GPIO2, PWM, nadajnik interfejsu szeregowego UART 1,

(D5) – GPIO14, PWM, protokół SPI (HCLK),

(D6) – GPIO12, PWM, protokół SPI (HMISO), UART (CTS0),

(D7) – GPIO13, PWM, protokół SPI (HMOSI) , UART (RTS0),

(D8) – GPIO15, PWM, protokół SPI (HCS),

(RX) – GPIO3, odbiornik interfejsu szeregowego UART 0,

(TX) – GPIO1, nadajnik interfejsu szeregowego UART 0.
 

Zasilanie

Układ może być zasilany poprzez port USB, lub dedykowany pin VIN (5-10V).

Piny 3,3V mogą dostarczyć 400mA do czujników zewnętrznych.