X

Kurs ESP - Konwerter stanów logicznych

Konwerter poziomów logicznych pozwala na komunikację pomiędzy układami wykorzystującymi różne poziomy napięć. Mikrokontrolery ESP28/32 wykorzystują napięcie 3.3V. W przeciwieństwie do nich Arduino korzysta z napięcia 5V.

W przypadku wykorzystania kontrolera oraz czujnika z różną logiką napięć, konieczne jest użycie konwertera stanów logicznych.

Przykład użycia

Poniżej przedstawiono przykład użycia konwertera stanów logicznych dla magistrali I2C.

Konwerter stanów logicznych I2C