X

Kurs ESP - WebMos D1 mini

WebMos D1 mini to kontroler wyposażony w chip ESP8266. Jest to mniejsze rozwiązanie od NodeMCU v3. Posiada wbudowany konwerter USB-UART CH340 oraz port micro USB.

Rozwiązanie to posiada dziewięć portów GPIO obsługujących PWM, I2C, SPI oraz OneWire.  Posiada wbudowany 10-bitowy pin analogowy z zakresem pomiaru 0-1V. Działa w trybach AP (Access Point), STA (Standalone), AP+STA. Płytka ma wymiary 34 x 25 mm.

 WebMos D1

Piny układu

Poszczególne piny płytki odpowiadają za:

(RST) – podanie stanu niskiego restart układu,

(A0) – pomiar analogowego sygnału w zakresie 0-1V,

(D0) – GPIO16,

(D5) – GPIO14, PWM, protokół SPI (SCK),

(D6) – GPIO12, PWM, protokół SPI (MISO),

(D7) – GPIO13, PWM, protokół SPI (MOSI),

(D8) – GPIO15, PWM, protokół SPI (CS),

(3V3) – zasilanie 3,3V układu i czujników,

(TX) – GPIO1, PWM, nadajnik interfejsu szeregowego UART,

(RX) – GPIO3, PWM, odbiornik interfejsu szeregowego UART,

(D1) – GPIO5, PWM, protokół I2C (SCL),

(D2) – GPIO4, PWM, protokół I2C (SDA),

(D3) – GPIO0, PWM,

(D4) – GPIO2, PWM,

(G) – uziemienie,

(5V) –– zasilanie układu napięciem 5V.

Zasilanie

Układ może być zasilany poprzez port USB, lub dedykowany pin 5V.

Piny 3,3V mogą dostarczyć 500mA do czujników zewnętrznych.