Serial/UART cz8

Pamiętasz, kiedy drukarki, myszy i modemy miały grube kable z tymi ogromnymi, niezgrabnymi złączami? Te urządzenia prawdopodobnie używały UART do komunikacji z twoim komputerem. Aktualnie USB prawie całkowicie zastąpił te stare kable i złącza. UART zdecydowanie nie należy do zabytku, jest szeroko rozpowszechnione w elektronice w zakresie wymiany niewielkich ilości informacji.

UART oznacza uniwersalny asynchroniczny odbiornik/nadajnik. Przesyła dane asynchronicznie, co oznacza, że ​​nie ma sygnału zegarowego do synchronizacji. Transmitujący UART dodaje bit startu i stopu do przesyłanego pakietu danych. Bity te definiują początek i koniec pakietu, dzięki czemu odbierający UART wie, kiedy rozpocząć i zakończyć odczytywanie bitów.

Gdy odbierający UART wykryje bit startu, zaczyna odczytywać przychodzące bity z określoną częstotliwością znaną jako szybkość transmisji. Szybkość transmisji to miara szybkości przesyłania danych wyrażona w bitach na sekundę (bps).  Oba urządzenia muszą działać z mniej więcej taką samą szybkością transmisji. Szybkość transmisji między nadającymi i odbierającymi UART może różnić się tylko o około 10%, zanim taktowanie bitów stanie się zbyt odległe.

Działanie UART opiera się o dwie linie:
 • TX - wysyłania danych,
 • RX - odbierania danych.

*Gdy komunikujemy się pomiędzy dwoma urządzeniami musimy pamiętać o wspólnym GND.

 
Komunikacja pomiędzy komputerem a mikrokontrolerem
Zadanie:

Zbuduj program, który będzie zapalał diodę led po wysłaniu komunikatu w monitorze portu szeregowego. Aby użyć komunikacji UART z USB używamy polecenia Serial.

Do zbudowania będziemy potrzebowali:
 • Diodę Led
 • Rezystor 56Ω
 • Arduino (użyłem MKR1010 wifi)
Schemat:

schemat

Kod programu:
#define LedPin 2 // Pin dla diody LED
int dane; 	 // zmienna przechowująca dane z portu szeregowego

void setup()
{
 Serial.begin(9600);    // ustawi szybkość transmisji na 9600
 pinMode(2, OUTPUT);    // ustaw Pin 13 na OUTPUT
 Serial.println("Wpisz:"); // wyświetl w monitorze portu szeregowego komendy
 Serial.println(" 1: LED - on"); 
 Serial.println(" 0: LED - off"); 
}

void loop()
{
 if (Serial.available() > 0) // jeśli jakieś dane dotarły
 { 
  dane = Serial.read(); // oczytaj przychodzące dane szeregowe i zapisz do zmiennej dane
  if (dane == '1') {  // jeśli dane jest równe 1
   digitalWrite(LedPin, HIGH); // ustawi LedPin na stan wysoki
   Serial.println("LED - On"); // wyślij komunikat na porcie szeregowym
  } 
  else if (dane == '0'){     // jeśli nie jest równe 1
   digitalWrite(LedPin, LOW);  // ustawi LedPin na stan niski
   Serial.println("LED - off"); // wyślij komunikat na porcie szeregowym
  }
 }
}
Wynik:

wynik

Poza otrzymanym komunikatem zwrotnym dioda się zapala lub gasi odpowiednio dla wysłanej komendy.

 
Komunikacja pomiędzy dwoma mikrokontrolerami
Zadanie

Zbuduj układ z dwoma płytkami. Jedna z nich ma nadawać sygnał po wciśnięciu przycisku a druga odbierała i odpowiednio do komunikatu włączała lub wyłączała diodę Led. Aby użyć komunikacji dwóch urządzeń za pomocą UART z TX, RX używamy polecenia Serial1. Należy również pamiętać o wspólnym GND.

Do zbudowania będziemy potrzebowali:
 • Diodę Led
 • Switch
 • Rezystor 56Ω
 • 2x Arduino (użyłem MKR1010 wifi)
Interaktywny schemat:
Arduino
Kod programu (Transmiter):
Transmiter:
#define Button 1 // Definicja pinu 1 jako Button
char dane = '1'; // Zmienna przechowująca dane do wysyłki przez UART
bool wcisniety = false; // Zmienna przechowująca informacje czy przycisk był wciśnięty 
          
void setup() {
 pinMode(Button, INPUT_PULLUP); // Deklaracja Button jako WEJŚCIE 
 Serial1.begin(9600); // Ustawi szybkość transmisji na 9600 Serial1 - Arduino <-> Arduino
 Serial.begin(9600); // Ustawi szybkość transmisji na 9600 Serial1 - Arduino <-> PC
}

void loop() {
 if(digitalRead(Button) == LOW ){ // Jeśli przycisk wciśnięty
  if(dane == '0' && wcisniety == false) { // Jeśli przycisk nie był wciśnięty i dane = 0
   dane = '1'; 
   Serial1.print(dane); // Wyślij komunikat na Serial1 do Arduino
   Serial.print(dane); // Wyślij komunikat na Serial do PC
  } 
  else if(dane == '1' && wcisniety == false) 
{ // Jeśli przycisk nie był wciśnięty i dane = 1
   dane = '0';
   Serial1.print(dane); // Wyślij komunikat na Serial1 do Arduino
   Serial.print(dane); // Wyślij komunikat na Serial do PC
  } 
  delay(200);   // Odczekaj 200ms
  wcisniety = true; // Ustawienie zmiennej na przycisk wciśnięty
 }
 else{
  wcisniety = false; // Ustawienie zmiennej na przycisk nie wciśnięty
 }
}
Kod programu (Odbiornik):
#define Led 2  // Definicja pinu 2 jako Led
char dane = '0'; // Zmienna przechowująca dane przesłane przez UART

void setup() {
 pinMode(Led, OUTPUT);   // Deklaracja Led jako WYJŚCIE
 digitalWrite(Led, LOW);  // Wyłącz Led
 Serial1.begin(9600);   // Ustawi szybkość transmisji na 9600 Serial1 - Arduino <-> Arduino
 Serial.begin(9600);    // Ustawi szybkość transmisji na 9600 Serial1 - Arduino <-> PC
}

void loop() {
 if(Serial1.available()) { // Czy Arduino odebrało dane
  dane = Serial1.read(); // Odczyt z Serial1 do zmiennej dane
 
  if(dane == '1') { // Jeśli dane = 1
   digitalWrite(Led, HIGH);  // Włącz Led
  }
  if(dane == '0') { // Jeśli dane = 0
   digitalWrite(Led, LOW);  // Wyłącz Led
  }
  
  Serial.print(dane); // Wyślij komunikat do PC
 }
}

Wynik możemy zaobserwować również w monitorze portu szeregowego:

wynik

 • 1 – komunikat zapalania diody Led.
 • 0 – komunikat gaszenia diody Led.