DAC (Digital to Analog Converter) cz6

Potrafimy już odbierać sygnały analogowe, ale w jaki sposób możemy go nadać ? Aby nadać taki sygnał potrzebujemy przetwornika odwrotnego do ADC czyli DAC (cyfrowo-analogowy), który przetworzy wartość sygnału cyfrowego na napięcie. Płytki serii mkr posiadają 1 pin z 10-bitowym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC).

Więc jeśli masz napięcie pracy płytki 3,3 V i przetwornik 10-bitowy (zakres od 0 do 1023), każda jednostka wysłana przez analogWrite() ma wartość 0,00322265625 V. (Jest to obliczane przez podzielenie 3,3V na 1024).

Składnia:
  • analogWriteResolution(bity) – ustawienie rozdzielczości przetwornika
  • analogWrite(pin, wartość) – wysłanie wartości
Parametr:
  • bity: określa rozdzielczość (w bitach) wartości używanych w analogWrite(). Wartość może mieścić się w zakresie od 1 do 32 (domyślnie 8). Jeśli wybierzesz rozdzielczość wyższą lub niższą niż możliwości sprzętowe twojej płyty, wartość użyta w analogWrite() zostanie obcięta, jeśli jest za wysoka, lub uzupełniona zerami, jeśli jest za niska.
  • wartość: przy 10-bitowym przetworniku posiadamy przedział od 0 do 1023.